bolororgilmining@gmail.com   +976 77114555

Ажилтан сонгон шалгаруулах журам

    Бид Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль дүрэм журмын хүрээнд ажил горилогчдоос Компанийн ерөнхий захирлын баталсан “Хүний нөөцийг сонгон шалгаруулах” журмыг баримтлан компанийн стратегитэй уялдуулан сонгон шалгаруулалт хийдэг.

Бүрдүүлэх материал:

Анкет/ Компаниас баталсан загварын дагуу/

3% цээж зураг

Диплом мэргэжлийн үнэмлэх

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Өмнөх ажлын газрын тодорхойлолт

Эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудас

Шаардлагатай бусад бичиг баримт