bolororgilmining@gmail.com   +976 77114555

Эрхэм зорилго, Үнэт зүйлс

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

   Ашигт малтмалын нөөцийг хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрэм журмын хүрээнд мэргэжлийн өндөр түвшинд олборлон боловсруулах салбартаа нэр хүнд бүхий байгууллага байна.

АЛСЫН ХАРАА:

   Уул уурхайн салбарын тэргүүлэгч байгууллагуудын нэг болохын тулд  өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн хүний нөөцийн чадавхийг таниулах, стратегийн чухал салбарт хөрөнгө оруулалт хийх замаар нийгмийн баялагийг арвижуулж, Монгол улсын эдийн засгийн болон экологийн тогтвортой хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулагч байгууллага байна. 

БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛС:

  Бидний эв нэгдэл

  Хуулийн дагуу

  Мэдлэг чадвар

   Итгэл даах чадвар

  Байнга суралцах

  Байгаль орчин