bolororgilmining@gmail.com   +976 77114555

НЭН ТҮРҮҮНД АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

“Кристалл Топ Майн” ХХК нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн  менежментийн хүрээнд Олон Улсын Стандарт OHSAS 18001:2007, Монгол Улсын Стандарт MNS OHSAS 18001:2012 (Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага) Монгол Улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн  тухай хуулийн заалтуудыг удирдлага болгон хэрэгжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн төлөө “НЭН ТҮРҮҮНД ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” бодлогыг нийт ажилтнуудын эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэхэд гол зорилт болгон хэрэгжүүлнэ.