bolororgilmining@gmail.com   +976 77114555

Хүний нөөцийн бодлого

Ажилчдын ажлын байрыг тасралтгүй, жигд, тогтвортой байлгах бодлого баримталдаг бөгөөд жилийн 12 сар шороон ордыг тасралтгүй олборлож ажилладагаараа онцлогтой.

Хүний нөөцийн бодлого нь дараах чиг үүргүүдийн дагуу хэрэгждэг.

- Монгол Улсын хуулийн дагуу ажиллах

- Ажилчдын тасралтгүй хөдөлмөр эрхлэлтийг эрхэмлэх

- Мэргэжлийн өндөр ур чадвартай ажиллагсдыг тогтвор суурьшилтай, идэвхи санаачлагатай ажиллуулах

- Өрсөлдөгч чадвар бүхий баг бүрдүүлэх

- Сургалт-Сайжруулалт-Хяналт бодлогыг хэрэгжүүлэх

- Ажиллагсдыг KPI-р дүгнэх

- Оновчтой шагнал, урамшуулалын бодлого хэрэгжүүлэх

- Кайзен системийг оновчтой нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх

Хэрэв таны сонирхсон ажлын байр одоогоор нээлттэй биш байвал өөрийн анкетыг hr.adms123@gmail.com имэйл хаягаар явуулж хүний нөөцийн санд бүртгүүлнэ үү.

Ажлын анкет ЭНД дарж татаж авна уу.